Ajudes per a autònoms (Govern de les Illes Balears - Idi)
Si inicies una activitat, modernitzes el teu negoci, si agafes un negoci que se jubila el propietari...
Tens aquestes ajudes que te poden facilitar les coses.
Termini de sol·licitud fins dia 6 de setembre 2019 (s'adjunta les característiques).
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços