Aprovació inicial de la modificació puntual num. 2 de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic municipal
Canvi de classificació de la parcel·la 306 del polígon 3 (antiga depuradora), d'equipament a sòl rústic de règim general.
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços