L'Ajuntament d'Alaró i la propietat de la finca de Sa Bastida signen un conveni per a la investigació arqueològica i la rehabilitació de la fortalesa del Puig de La Mola
L'Ajuntament d'Alaró i la propietat de la finca de Sa Bastida han signat un acord de col·laboració que permetrà iniciar activitats d'investigació arqueològica i de rehabilitació de la fortificació i Bé d'Interès Cultural que es troba al cim de la finca.
Aquest acord permetrà iniciar diferents tasques durant un mínim de cinc anys a l'entorn del jaciment, que resta quasi desconegut per als investigadors i el públic en general; així com posar en valor i preservar les seves murades i restes arqueològiques.

Aquesta passa endavant per a la preservació, investigació i difusió del patrimoni alaroner ha estat possible gràcies als esforços realitzats des de la Regidoria de Cultura i de la Batlia, així com per la bona voluntat de la propietat i dels seus representants al municipi i l'implicació de l'arqueòleg alaroner Biel Llodrà. Aquest conveni ve emmarcat per un programa general de recuperació i difusió del patrimoni municipal a la present legislatura, del que podem destacar l'aprovació del catàleg municipal de bens protegits, la col·laboració amb els tres camps de treball al Castell d'Alaró, el seguiment arqueològic a la Plaça Cabrit i Bassa i el seu embelliment, i les visites organitzades a diferents jaciments d'Alaró.

L'Ajuntament ja ha aportat finançament per a la redacció i tramitació d'un primer projecte de topografia i investigació, que és una passa per a la creació d'un Pla d'Investigació quinquennal.

La finca de Sa Bastida situada just a la vora de la barriada coneguda com Los Damunt, constitueix un espai privilegiat a on el patrimoni històric i el patrimoni natural fan d'ella un paratge singular dins el municipi.

Segons l’arqueòleg Biel Llodrà: <<A dia d'avui, s'intueix a partir de les restes de la fortificació i dels materials superficials, que l'assentament fou aparentment ocupat entre els segles IV i VII després de Crist, essent així d'una antiguitat lleugerament anterior a les troballes realitzades fins al moment al veí Castell d'Alaró. Tot i així es treballa des de d'hipòtesi fins iniciar els projectes d'investigació>>

En cas de confirmar-se la seva cronologia, es tractaria de la fortificació tardo antiga millor conservada de les Illes Balears, ja que presenta murs i dipòsits hidràulics d'aquesta tipologia de fins a 4,5m d'alçada, així com un gran espai amb nombroses restes en aparent bon estat de preservació.

Aquest acord és una nova fita a Mallorca de col·laboració privada i de les institucions públiques. Des d'aquí l'Ajuntament d'Alaró vol deixar constància de l'agraïment cap a la bona voluntat i predisposició de la propietat que permetrà conèixer una part molt important de la història d'Alaró i de totes les Illes.

Bookmark and Share